W jaki sposób motywacja wpływa na efektywność przedsiębiorstwa?

Z motywacją jest tak, że każdy jakąś ma. Sami czasem nie wiemy czy działamy zmotywowani od wewnątrz czy od zewnątrz. Zapytaliśmy naszych ekspertów z Maxwell Leadership o to w jaki sposób motywacja wpływa na efektywność przedsiębiorstwa? 

Mówi się, że nowo zatrudniony pracownik do firmy daje z siebie 50% na starcie. To czy da z siebie więcej czy też mniej zależy od tego jak organizacja i lider wpłynie na niego. Na ile jego potencjał zostanie wykorzystany w pracy. Z doświadczenia wiem, że każdego pracownika motywować mogą różne potrzeby, przez co lider powinien podchodzić do tego w sposób zindywidualizowany. Fundamentem jest dobra relacja z pracownikiem. Lider warto, aby znał jego marzenia, cele rozwojowe i pomógł mu je realizować, aby czuł się spełniony nie tylko zawodowo, ale też życiowo. Jednak, żeby to było możliwe, lider powinien umieć zmotywować samego siebie. Motywacja jest efektem, a nie źródłem. To sukcesy i nasze działania wpływają na pojawienie się motywacji do działania. Dlatego wierzę, że mając dużą samoświadomość, jesteśmy w stanie nauczyć się motywowania siebie. Im jesteśmy bardziej spełnieni realizując swoje potrzeby, tym większa szansa na wymarzony efekt uboczny jakim jest szczęście. Spełniony i szczęśliwy lider, to podstawa do tego, aby nasz zespół również osiągnął wspomniane spełnienie i szczęście. – Adrian Wrociński

Co odróżnia ludzi zmotywowanych od tych, którym brak motywacji? Różnica polega na tym, że zmotywowani robią coś, ponieważ chcą, a nie dlatego, że muszą. Kiedy brakuje motywacji, ludzie wykonują tylko zlecone działania. Tylko tyle i nic więcej. Ludzie zmotywowani przekraczają oczekiwania, robiąc często więcej niż się od nich oczekuje. Dlatego motywacja ma kluczowy wpływ na osiągane przez firmę rezultaty. Świadomy lider powinien więc zadawać sobie pytanie: “Jak mogę zmotywować ludzi, którzy za mną podążają?” – Rafał Szymański 

Teorie motywacji mówią nam o tym, że różnimy się już na poziomie genetycznym chęcią osiągania czy też realizowania zadań. Oznacza, to dokładnie tyle, że w naszym zespole mogą się trafić osoby, z wewnętrznymi wrodzonymi predyspozycjami do osiągania, realizowania, z naturalnym wysokim poziomem ambicji. Atkinson, zwraca uwagę na to, że jeżeli rezultaty wydają się być atrakcyjne, tym większe prawdopodobieństwo, że z entuzjazmem podejmiemy działanie, co oznacza tyle, że warto angażować zespół w planowanie, tak by aktywnie działał w procesie realizacji. – Edyta Kwiatkowska

Każdą organizację tworzą ludzie. Ludzie, którzy albo utożsamiają się z miejscem pracy lub przychodzą tylko „odbębnić” swoje godziny, żeby potem otrzymać swoje wynagrodzenie. Czy wnoszą wartość do swojego przedsiębiorstwa? Z pewnością nie. Dlaczego? Ponieważ wartość przedsiębiorstwa tworzą Ci sami ludzie. A wartość wzrasta proporcjonalnie do efektywności i zaangażowania pracowników. Kiedy zmienisz perspektywę i postawisz sobie pytania: Jaką wartość mogę wnieść do mojej pracy? Dlaczego tutaj jestem? Co ta praca mi daje? Z pewnością podniesiesz swoją efektywność i zaangażowanie, dzięki czemu twoja organizacja będzie mogła wzrastać i dawać więcej tobie jako pracownikowi. – Katarzyna Słomska

Motywacja zdecydowanie wpływa na energię całego zespołu. Motywacja wpływa na nastawienie zespołu do działania. Kiedy masz zespół, który ma i energię, i jest odpowiednio nastawiony do działania, to odpowiedź nasuwa się sama: zyski rosną. Jak ja motywuję siebie? Kiedy jest mi naprawdę ciężko, to wiem, że każde uczucie, każda emocja jest czasowa. Wszystkie trudności miną i będzie słońce. – Joanna Latuszek 

Motywacja jest jednym ze sposobów wydobywania z ludzi tego co w nich najlepsze. Jeśli ktoś doświadczył demotywacji, wówczas dobrze wie, czego mu zabrakło, aby chcieć angażować się w działania i dawać z siebie więcej. Zmotywowani pracownicy osiągają cele i wpływają zarówno na swój rozwój jak i rozwój całej organizacji. Co nas motywuje? Pozytywna informacja zwrotna, pochwała, docenienie, uznanie – to rzeczy, których potrzebuje każdy człowiek. Jeśli ktoś w nas wierzy i daje nam przestrzeń niezależności, zaufanie, wówczas będziemy chcieli udowodnić, że było warto nam zaufać i z zaangażowaniem będziemy realizować zadania. Mnie osobiście najbardziej motywuje moje „dlaczego”, powód, dla którego robię to, co robię, wizja i obraz mojego celu, do którego dążę. – Regina Burdaś

3 Comments

  1. gateio on March 7, 2023 at 4:03 pm

    I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

  2. Log in on March 12, 2023 at 4:39 am

    Cool. I spent a long time looking for relevant content and found that your article gave me new ideas, which is very helpful for my research. I think my thesis can be completed more smoothly. Thank you.

  3. corretora gate.io é confiavel on March 26, 2023 at 6:47 pm

    Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

Leave a Comment