Co może zrobić młody stażem menedżer w organizacji, by budować zaufanie w zespole?

Kiedy pojawiasz się w nowej pracy, rozpoczynasz swoją karierę w organizacji, zależy Ci na tym, by zbudować zaufanie, zarówno z zespołem jak i z przełożonymi. Co możesz zrobić, by ten proces przebiegał sprawnie i pod kontrolą?

Przeczytaj odpowiedzi naszych trenerów, praktyków z Maxwell Leadership Poland.

Zacząłbym od rzeczy tak podstawowych, jak chęć do nauki, słuchanie, unikanie krytykowania innych, otwarcie i za plecami oraz unikanie narzekania. Następnie wykonywanie zadań przed czasem i zgłaszanie się do realizacji kolejnych. Ważne, aby w trakcie szybkiego wykonywania zadań interesować się wszystkimi ludźmi wokół i proponować m wsparcie, jeśli będą go potrzebować. Młody menedżer powinien łączyć życzliwość, uśmiech, asertywność oraz nie bać się mówić o wartościach, jakie wyznaje, bo autentyczność sprzyja zaufaniu. – Jacek Siatkowski

John Maxwell w koncepcji Pięciu Poziomów Przywództwa, przedstawia jeden z nich jako ten, który właśnie pomaga budować zaufanie, a mianowicie poziom drugi, który jest poziomem relacji interpersonalnych. Na tym poziomie ludzie podążają za liderem dobrowolnie. Dlaczego? Dzieje się to poprzez to, iż lider buduje relacje, szanując indywidualne wartości każdego, wsłuchując się w potrzeby oraz wykazując zainteresowanie i troskę. Poziom ten opiera się na odkrywaniu kim są poszczególni członkowie zespołu, a członkowie zespołu odkrywają kim jest ich lider. Na tym poziomie powstają więzi i budowane jest zaufanie. Każdy lider, który dba o potrzeby zespołu, okazuje stałość charakteru, wprowadza szczerą komunikację, docenia otwartość, okazuje pokorę, demonstruje swoje poparcie dla innych oraz dotrzymuje obietnic, udowadnia tym samym swoją wiarygodność. – Renia Burdaś

Jeżeli wchodzisz do organizacji, która ma dobrze przygotowany proces onboardingowy, postaraj się podążać za nim, twórz przestrzeń i okazje, do tego by Twój zespół miał możliwość swobodnej komunikacji z Tobą. Naucz się komunikować językiem faktów i potrzeb dzięki, czemu unikniesz nieporozumień i lepiej zrozumiesz ludzi, z którymi pracujesz. Jeśli Twoja organizacja nie posiada procesu onboardingowego możesz samodzielnie zaplanować jego etapy prosząc o szczegółowy zakres obowiązków na Twoim stanowisku. Możesz również skorzystać z 5 kroków opisanych poniżej. – Edyta Kwiatkowska

Poznaj również 5 kroków, które proponuje Adrian Wrociński.

Fundamentem jest poznanie wizji i strategii w organizacji. Następnie poznanie zespołu i oczekiwań (zakresu działań) wobec niego. Kolejno, warto zobaczyć w którym punkcie jest zespół i jego poszczególni członkowie. Poprzez aktywne słuchanie potrzeb zarówno organizacji jak i swojego zespołu jako skuteczny młody lider zaczniesz budować relacje w zespole. A następnie krok po kroku realizuj plan działania w zgodzie z sobą, w zgodzie z wartościami firmy i zespołu. Pomocnym jest też jasne określenie tego co jest ważne dla nowego lidera, co będzie wspierał i promował, a też to czego nie będzie tolerował. Jest to taka forma „expose szefa”.

Blog certyfikowanych trenerów, mówców i coachów Maxwell Leadership Certified Team Poland. 

3 Comments

  1. oturum kaydol on March 5, 2023 at 11:09 pm

    Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  2. gate.io on March 7, 2023 at 9:50 am

    I have read your article carefully and I agree with you very much. So, do you allow me to do this? I want to share your article link to my website: gate.io

  3. Create Account on March 12, 2023 at 10:19 am

    Cool. I spent a long time looking for relevant content and found that your article gave me new ideas, which is very helpful for my research. I think my thesis can be completed more smoothly. Thank you.

Leave a Comment